Má 37 rokov vyštudoval právo a posledných desať rokov sa profesionálne venuje drogovej problematike. V roku 2008 založil občianske združenie RE/set, ktoré sa venuje najmä drogovej osvete a prevencii.

V rámci svojich aktivít organizuje prednášky pre verejnosť o pripravovaných legislatívnych zmenách pri drogových trestných činoch, o možnostiach ako hájiť svoje práva pri kontakte s políciou, alebo ako správne postupovať, ak sa v rodine alebo škole vyskytne problém s drogami. Od roku 2014 tiež vedie centrum osobného rozvoja Open Mind v Bratislave. V súčasnosti sa zameriava na sebarozvojové aktivity pre mužov a pre páry a individuálnemu poradenstvu.