Milan Hořínek se narodil se v roce 1964 v Trenčíně, od roku 1989 žije a působí v Praze. V průběhu studia na Pražské psychoterapeutické fakultě se začal zabývat vlivem traumat a významných stresových situací na fyzické potíže – nemoci.

Ve své praxi uplatňuje poznatky biopsychosomatických principů onemocnění. Přednáškovou a publikační činnost orientuje na prevenci, psychohygienu a rozšíření znalostí o možnostech samoléčby. Od roku 2000 pracuje samostatně jako odborný konzultant v oblasti integrace traumat. Směr jeho práce výrazně ovlivnily výcviky v traumaterapii, hlubinně dynamické skupinové psychoterapii, systemické skupinové a individuální práci zaměřené na traumata, speciální psychosomatiky, Ericssonovských hypnoterapeutických přístupech a NLP, a mnoho dalších.
Od roku 2010 pracuje v týmu odborníků na neuroimunobiomodulační medicínu zaměřených na podporu a posílení imunitních procesů. Od roku 2012 vedl Institute of Psychosocial Relations s.r.o. Hlavní činností společnosti bylo vedení odborných seminářů a specializovaných výcviků Traumatreatment. V roce 2014 se stal členem týmu na soukromé klinice orientující se na komplexní integrativní přístupy v medicíně. V návaznosti na úspěšnou činnost Institute of Psychosocial Relations s.r.o. vytvořil v roce 2016 integrační a rozvojový projekt Healing Club. Jeho ambicí je vytváření terapeutických týmů propojováním motivovaných klientů a ověřených terapeutů a terapeutických skupin.