Problematike financií sa venujem už 15 rokov. Svet osobných financií nie je jednoduchý a vyžaduje si neustále vzdelávanie a profesionálny  každodenný prístup. V praxi sa často stretávam s tým, že vzhľadom na to, že ľudia nemajú dostatok správnych informácií z tejto oblasti,  rozhodujú sa na základe toho, čo sa dozvedia v médiách, od známych alebo na základe zvykov z minulosti. Často krát to bývajú rozhodnutia, ktoré nie sú v konečnom dôsledku výhodné.

Školeniam finančnej gramotnosti sa aktívne venujem už takmer rok. Na nich odovzdávam svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti financií a chcem touto formou pomáhať aj ostatným. Moje školenia veľmi pozitívne hodnotilo mnoho mojich absolventov. Predovšetkým formou, akou je školenie vedené a obsahom, s ktorým sa zoznámili a ktorý im dal skutočné praktické rady do „finančného“ života.