Je čistým anjelom na Zemi. Jej dotyk vás povedie vašim KÓDOM ŽIVOTA . Prelomíte pečate tajomstiev vášho ducha a preskúmate s jej jemným svetelným vedením odkazy ukryté vo vašom dátume narodenia. Zacielením na praktické oblasti. 

Má dar svojou múdrosťou, ktorá spája Nebo so Zemou byť spoľahlivým sprievodcom vašou vnútornou premenou cez cielené meditácie podľa potreby vašej duše. Zároveň vedie kurzy práce s kyvadlom, tarotové výukové kurzy a hlavne kurzy numerológie Slnka v srdci- KÓDY ŽIVOTA – praktický , čistý a jednoduchý nástroj ducha k sebaspoznaniu ,uvedomenia si svojho poslania, svojej cesty, duchovného pôvodu pochopenia vzťahov a rôznych výziev v živote.

Neváhajte Danku  kontaktovať k osobnej konzultácii či inej forme duchovného poradenstva. Podľa dohody tiež vypracuje numerologický rozbor kódov života , rozbor rôznych foriem vzťahov, či rozbor mena  názvu firmy, vhodného dátumu svatby, podpisu zmluvy, či iné vzácne udalosti..