Sobotňajšia prednáška bola veľmi plnohodnotná a zaujímavá