Svojou návštevou nás poctila aj Janka Kriváňová, spoluzakladateľka Akadémie léčivé výživy v Prahe