Vzácna návšteva Aničky Hýžovej, autorky kníh o vitariánstve. Skvelá žena plná energie a vitality.