1. najskôr si obrežeme mäkkšiu kôru

2. špičku odsekneme pevným veľkým nožom,alebo sekáčikom,či mačetou na to určenou až po bielu dužinu orechu

3.slamkou vypijeme,alebo vylejeme do pohára

4. nožom zväčšíme otvor tak aby sa do neho vmestila stierka

5. stierku strčíme medzi dužinu a kôru a jemne oddelujeme od seba až sas nám dužina pekne podarí vybrať

MK7 MK6 MK5 MK4 MK3 MK2 MK1 MK