V prírode je mlieko určené iba pre dojčatá. Naviac mláďatá divokých zvierat pijú výhradne špecifické mlieko jej vlastnej matky. Problematické môže byť i pitie mlieka rovnakého druhu, ale od inej matky. Ak zviera alebo človek pije mlieko iného druhu v dojčenskom veku, často sa objavuje neznášanlivosť na mlieko.

Cicavce v neskoršom veku nepijú žiadne mlieko. V prípade, že by dospelé zviera bolo kŕmené mliekom vlastného alebo iného druhu, veľmi rýchlo by začalo mať tráviace ťažkosti a trpieť neznášanlivosťou na mlieko, a to by mohlo spôsobiť napríklad u kráv alebo koní vážne alebo dokonca smrteľné ochorenia.

V tele dospelých cicavcov sa nenachádza žiadny enzým, ktorý by pomáhal stráviť mliečny cukor ( laktózu ). Mliečna bielkovina je príčinou hnilobného procesu a ten zaťažujú organizmus a vyvoláva obrannú reakciu imunitného systému

.mlieko

Môžeme povedať, že reakcia imunitného systému na mliečnu bielkovinu podporuje vznik alergií a ochorení autoimunitného systému. K najčastejším ochoreniam autoimunitného systému patrí napríklad reuma, zápalové ochorenia žalúdka a skleróza multiplex.

Málokto však vie, že jednoduchým vylúčením živočíšnych bielkovín, predovšetkým mliečnych bielkovín, môže dôjsť k zlepšeniu v 70-80% všetkých alergií a ochorení autoimunitného systému.

Z knihy: Jezte zeleně – Dr. med. Joachim Mutter