Za nadmernou telesnou hmotnostou a obezitou, ktoré sú obe na rovine výživy prvým krokom k cukrovke 2. typu, je zodpovedná hlavne konzumácia veľkého množstva rafinovaných sacharidov a veľkého množstva živočíšneho proteínu a tuku. Riešenie je jednoduché a opiera sa o početné štúdie : vedľa mierneho telesného pohybu sa zamerať na plnohodnotnú rastlinnú výživu. Zrieknuť sa potravín živočíšneho pôvodu.raw torta elixír

Štúdie preukazujú, že pravdepodobnosť nadmernej telesnej hmotnosti u ľudí , ktorí sa zrieknu mäsa je nesmierne malá. Campbellova sumarizácia niekoľkých štúdií zisťuje, že ľudia s nadmernou telesnou hmotnostou, ktorý jedli ľubovoľne množstvo potravín rastlinného pôvodu s nízkym obsahom tuku dosiahli značné straty na váhe za krátku dobu. Najviac na váhe ubudlo tým, ktorí začali s najväčšou nadváhou.

Samozrejme sa vyskytujú vegetariáni, ktorí prejavujú pýchu. Keď sa ale človek rozhodne pre tento spôsob života, mala by vzísť u neho pokora. Je preto nutné urobiť oba kroky: jednak k plnohodnotnej a rastlinnej strave, jednak aj od arogantného chovania, inak budete aj naďalej trpieť nadmernou telesnou hmotnosťou.

Plnohodnotná rastlinná výživa, ktorá zodpovedá strave bohatej na sacharidy a obsahujúca nízky obsah bielkovín, vedie k vyššiemu metabolizmu. Organizmus je pri tom takpovediac viac zaťažovaný, podáva väčší výkon, a tak spaľuje zreteľne viac kalórií. To je logické, lebo rastlinná strava je – napr. čo sa bielkovín týka – oveľa viac vzdialená od vlastnej bielkoviny. Telo teda musí vynakladať na jej osvojenie viac energie.

Ak sa človek orientuje na rastlinnú výživu, sťažuje svojmu organizmu situáciu, pretože musí nanovo a celkovo intenzívnejšie zmiešať súčasti potravy a nákladnejšie organizovať svoje metabolické pochody, pri ktorých vznikajú z aminokyselín ďalšie látky. Výživa bohatá na sacharidy teda prospieva nášmu organizmu viac než výživa s veľkým obsahom bielkovín a tuku. Povzbudzuje látkovú premenu, a tým i spalovanie. Naviac je, ako sa už mnohokrát ukázalo, tiež celkovo zdraviu prospešná.

Aj fajčenie v skutočnosti prispieva k štíhlosti, pretože tak telo stresuje , že spotrebováva o približne 10 percent viac energie. Očividne to však naša stratégia proti nadmernej telesnej hmotnosti byť nemôže. Tiež pôsobenie nízkotučných výrobkov nie je vôbec prospešné. V skutočnosti ani nedokázali účinne znížiť podiel tuku v potrave. Ostatne ani ich označenie nijako nepresvedčuje -svine nie sú kŕmené tukmi, ale sacharidy a ku zvyšovaní ich váhy prispieva nedostatok pohybu .

V r.2009 výskum vykonávaný v celoeurópskom meradle dokázal u takmer 30 000 Nemcoch štyri rizikové faktory: zvýšená hmotnosť, nezdravá výživa, nedostatočná telesná aktivita a fajčenie. Už len u 9 percentách Nemcov sa nevyskytuje žiaden s týchto rizikových faktorov.
Ten, u ktorého nemožno diagnostikovať žiadny z uvedených štyroch faktorov, znižuje o 90 percent riziko, že ochorejú cukrovkou 2. typu, o 81 percent riziko, že dostane srdcový infarkt, a o 78 percent nebezpečenstvo vzniku iného chronického ochorenia.

Z knihy: Strava pro klid v duši – Ruediger Dahlke